Výlety a exkurze vlakem s odjezdem z Karlových Varů

pro  Z Á K L A D N Í   A    S T Ř E D N Í   Š K O L Y :

DRÁŽĎANY, ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

Exkurze z KV 2013 pro ZŠ a SŠ- ČSŠ.pdf (499,4 kB)  podrobný program ke stažení - Českosaské Švýcarsko, Dresden