Školní výlety do Českosaského Švýcarska

   Výlety si můžete objednat na Rezervačním formuláři, který je na předchozí webové stránce.

   V ceně programů jsou již zahrnuty veškeré vstupy!!! Pro více informací o navštívených atraktivitách klikněte na odkazy v závorkách (otevírají se v nových oknech). V případě jakýchkoliv dotazů nebo Vašich požadavků na úpravy programů nás neváhejte kontaktovat

Níže uvedené výlety lze uskutečnit i jako vícedenní s ubytováním v Děčíně ve velice pěkném objektu Zámecká sýpka (více ZDE), Cena noclehu 200 Kč. Přesnou cenovou kalkulaci Vám zpracujeme.

 

TRASA 36 - České Švýcarsko, Pravčická brána, plavba lodí

 Příjezd do Schöny v 8:57, lodním přívozem do Hřenska, v 10:30 odjezd autobusem na Mezní louku. Pěšky (viz mapa ZDE) po Naučné stezce na Pravčickou bránu (více ZDE), návrat pěšky do Hřenska, v 15:30 plavba lodí do Děčína, připlutí v 17 hodin a odjezd vlakem zpět

Cena zahrnuje: jízdné vlakem do Schöny a z Děčína, lodní přívoz dle programu, jízdné autobusem z Hřenska na Mezní louku, vstupenku na Pravčickou bránu, lodní lístek z Hřenska do Děčína, průvodcovské služby

TRASA 37 - České Švýcarsko, Tichá soutěska, Pravčická brána

  Příjezd do Schöny v 8:57, lodním přívozem do Hřenska, pěšky průchod Hřenskem do Tiché (Edmundovy) soutěsky (více ZDE), plavba v pramicích, pokračování do Mezné, odpočinek a občerstvení. Pěšky na Mezní louku a dále (viz mapa ZDE) po Naučné stezce na Pravčickou bránu (více ZDE), pěšky dolů na zastávku Pravčická brána a odjezd v 17:12 autobusem do Děčína, odjezd vlakem zpět

Cena zahrnuje: jízdné vlakem do Schöny a z Děčína, lodní přívoz dle programu, plavba na pramicích Tichou soutěskou, vstupenku na Pravčickou bránu, jízdné autobusem z Pravčické brány do Děčína a průvodcovské služby

TRASA 38 - České Švýcarsko, Nenáročně (vhodné i pro 1. stupeň ZŠ)

  Příjezd do Ústí nad Labem v 8:42, pěšky cca 200 m k obchodnímu centru Forum, výjezd kabinovou lanovkou na Větruši (více ZDE), prohlídka Zrcadlového bludiště (více ZDE), lanovkou zpět, v 10:16 odjezd vlakem do Děčína a Schony, lodním přívozem do Hřenska, pěšky průchod Hřenskem do Tiché (Edmundovy) soutěsky (více ZDE) po bezpečném zpevněném chodníku, návrat do Hřenska, v 15:30 plavba lodí do Děčína, připlutí v 17 hodin a odjezd vlakem zpět

Cena zahrnuje: jízdné vlakem do Schöny a zpět, jízdné kabinovou lanovkou na Větruši tam a zpět, vstupenku do Zrcadlového bludiště, lodní přívoz do Hřenska, lodní lístek na plavbu Hřensko - Děčín a průvodcovské služby

TRASA 39 - Českosaské Švýcarsko, Hřensko, Bad Schandau, plavba lodí

  Příjezd do Schöny v 8:57, lodním přívozem do Hřenska, krátká procházka Hřenskem, v 10:00 atraktivní plavba lodí z Hřenska do Bad Schandau, plavba 60 minut, procházka labskou promenádou, lázeňským parkem a centrem lázní, návštěva Domu Saského Švýcarska (více ZDE),  kde se seznámíte s přírodou a historií této oblasti. Popisy exponátů a pracovní listy jsou v češtině. Ve 14:25 plavba lodním přívozem cca 10 minut na nádraží, v 14:50 odjezd vlakem do Děčína a dále do Ústí, příjezd v 15:38, pěšky cca 200 m k obchodnímu centru Forum, výjezd kabinovou lanovkou na Větruši (více ZDE), prohlídka Zrcadlového bludiště (více ZDE), lanovkou zpět, odjezd vlakem zpět do výchozích zastávek

Cena zahrnuje: jízdné vlakem do Schöny a z Bad Schandau, lodní přívozy dle programu, lodní lístek na plavbu Hřensko - Bad Schandau, vstupenku do Domu Saského Švýcarska, jízdné kabinovou lanovkou na Větruši tam a zpět, vstupenku do Zrcadlového bludiště a průvodcovské služby

TRASA 40 - Saské Švýcarsko, Bad Schandau, Königstein

   Příjezd do Bad Schandau (více ZDE) v 9:08, plavba lodí cca 10 minut do lázeňské části, pěší procházka po nábřeží a výjezd historickým výtahem na Ostrau (více ZDE), po Naučné stezce kolem výběhu rysů zpět do Bad Schandau do lázeńského parku. V 11:50 odjezd autobusem na pevnost Königstein, (více  ZDE), prohlídka pevnosti, návrat pěšky po turistické značce (cca 30 minut) na nádraží, v 16:08 odjezd vlakem do ČR

Cena zahrnuje: jízdné vlakem do Bad Schandau a z Königsteinu, lodní přívod v Bada Schandau, výjezd výtahem na Ostrau, jízdné autobusem z Bad Schandau na Königstein, vstupenku do pevnosti a průvodcovské služby