Školní výlety do Kutné Hory

   Výlety si můžete objednat na Rezervačním formuláři, který je na předchozí webové stránce.

   V ceně programů jsou již zahrnuty veškeré vstupy!!! Pro více informací o navštívených atraktivitách klikněte na odkazy v závorkách (otevírají se v nových oknech). V případě jakýchkoliv dotazů nebo Vašich požadavků na úpravy programů nás neváhejte kontaktovat

 

TRASA 11 - Vlašský dvůr,  Svatá Barbora, Tylův dům

   Příjezd vlakem do Kutné Hory hl.n. cca v 9 hodin, setkání s průvodcem, odjezd do zastávky Kutná Hora,město. Pěšky do Vlašského dvora (více ZDE), dočasného sídla českých panovníků. Navštívíme Královskou mincovnu, audienční síň i královskou kapli. Po prohlídce pěší procházka historickým centrem města - kostel Sv. Jakuba, Hrádek, Jezuitská kolej až k pozdně gotickému chrámu Svaté Barbory (více ZDE), památce UNESCO, prohlídka. Překrásné výhledy z terasy nad kaplí Božího těla na celé město a říčku Vrchlici, volno na občerstvení. Pokračování v prohlídce města - Kamenná kašta, kostel Sv. Jana Nepomuckého, Kamenný dům, Morový sloup. Volno v pěší zóně. V cca 15 hodin odchod na nádraží, zastávka v rodném Tylově domě (více ZDE), krátká prohlídka, pokračování v cestě na nádraží. V cca 16 hodin odjezd vlakem zpět.

Cena zahrnuje: dopravu vlakem do Kutné Hory a zpět, veškeré vstupenky dle programu a průvodcovské služby

 

TRASA 12 - Kostnice, katedrála Sedlec, Svatá Barbora

    Příjezd vlakem do Kutné Hory hl.n. cca v 9 hodin, setkání s průvodcem, odjezd do zastávky Kutná Hora,Sedlec. Pěšky 5 minut ke světoznámé Kostnici (více ZDE), prohlídka netradičního pohřebiště. Poté prohlídka památky UNESCO, impozantní katedrály Sedlec, největší sakrální stavby v Čechách a na Moravě (více ZDE). Pěšky podél říčky Vrchlice cca 30 minut do historického centra Kutné Hory. Pěšky kolem Vlašského dvora, kostela Sv. Jakuba, Hrádku, Jezuitské koleje až k pozdně gotickému chrámu Svaté Barbory (více ZDE), památce UNESCO, prohlídka. Překrásné výhledy z terasy nad kaplí Božího těla na celé město a říčku Vrchlici, volno na občerstvení. Pokračování v prohlídce města - Kamenná kašta, kostel Sv. Jana Nepomuckého, Kamenný dům, Morový sloup. Volno v pěší zóně.V cca 15 hodin odchod na nádraží, v cca 16 hodin odjezd vlakem zpět.

Cena zahrnuje: dopravu vlakem do Kutné Hory a zpět, veškeré vstupenky dle programu a průvodcovské služby

 

TRASA 13 - Hrádek, Svatá Barbora

    Příjezd vlakem do Kutné Hory hl.n. cca v 9 hodin, setkání s průvodcem, odjezd do zastávky Kutná Hora,město. Pěšky kolem Vlašského dvora a kostela Sv. Jakuba do Hrádku (více ZDE), kde v průběhu dvouapůlhodinové prohlídky s průvodcem navštívíme České muzeum stříbra a středověký stříbrný důl. Zvláště atraktivní je návštěva středověkého dolu, kterým procházíme příslušně vybavení lampou, helmou a pláštěm (perkytlí). Dozvíme se vše nejen o těžbě, ale také o zpracování stříbrné rudy a ražbě mincí. Po prohlídce volno na oběd a odpočinek. Po načerpání sil pěšky kolem Jezuitské koleji až k pozdně gotickému chrámu Svaté Barbory (více ZDE), památce UNESCO, prohlídka. Překrásné výhledy z terasy nad kaplí Božího těla na celé město a říčku Vrchlici, volno na občerstvení. Pokračování v prohlídce města - Kamenná kašta, kostel Sv. Jana Nepomuckého, Kamenný dům, Morový sloup. Volno v pěší zóně. Odchod na nádraží, v cca 16 hodin odjezd vlakem zpět.

Cena zahrnuje: dopravu vlakem do Kutné Hory a zpět, veškeré vstupenky dle programu a průvodcovské služby